Bekçilik imtihan yerleri aşikâr oldu! Polis Akademisi bekçi alımı imtihanı giriş evrakı sorgulama…

Başvurusu geçtiğimiz haftalarda sona eren bekçilik alımı için imtihan yerleri belirli oldu. 2022/1. Devir Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı” 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00’da yapılacak.

Çarşı ve mahallelerde bekçilik vazifelerini üstlenmek isteyen adayların katılacağı imtihan için Polis Akademisi, imtihan giriş evrakı yayınlandı. Bekçilik imtihanı Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas vilayet merkezlerinde yapılacak. Ülke genelinde toplam 3 bin 250 kişinin istihdam edileceği bekçi alımı için en geniş kontenjan 700 kişi ile İstanbul’a verilmişti.

BEKÇİ ALIMI İMTİHAN GİRİŞ EVRAKI SORGULAMA

BEKÇİ ALIMI İMTİHANI NE VAKİT YAPILACAK?

2022/1. Devir Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı İmtihanı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00’da Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas vilayet merkezlerinde yapılacaktır.

YAZILI İMTİHAN GİRİŞ DOKÜMANI YAYINLANDI

Adaylara ilişkin imtihan giriş dokümanları 08 Temmuz 2022 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlandı.

BEKÇİ ALIMI MÜRACAAT KOŞULLARI NELER?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise yahut dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm uzunluğunda olmak,

d) Vücut kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) ortasında olmak.

e) Müracaat yaptığı vilayet sonları içerisinde son bir yıl yahut daha fazla müddettir ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden evvelki yaş dikkate alınmak kaydıyla, müracaatların başladığı tarih prestijiyle 18 yaşını tamamlamış (28.04.2004 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (28.04.1992 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır mahpus yahut altı aydan fazla mahpus yahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanmak, dolanlı iflas yahut yüz kızartıcı öteki bir fiilden ötürü mahpus cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine nazaran berbat şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından yoksun olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

k) Memuriyete pürüz bir hali bulunmamak,

l) Silah taşımaya yahut silahlı misyon yapmaya hukuksal bir pürüzü bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sıhhat Koşulları Yönetmeliğinde belirtilen kuralları taşımak,

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve gibisi yerlerde çalışmış yahut aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe muhalif mahiyette her türlü yazılı, sesli ve manzaralı yapıtları, kaydedildiği gerece bakılmaksızın üretmek ve satmaktan yahut kumar, uyuşturucu yahut uyarıcı husus nedeniyle, hakkında rastgele bir isimli yahut idari soruşturma yahut kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan ötürü idari yaptırım uygulanmamak yahut bu işler nedeniyle karar giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu yahut uyarıcı unsur kullanımı nedeniyle tedavi görmüş yahut görüyor olmamak,

p) Sıhhat Yönetmeliği kararları hariç, rastgele bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal yahut yasa dışı uzantılarının hareketlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

s) Müracaat tarihinde rastgele bir siyasi partiye yahut siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.