Resmi Gazete’de yayımlandı: Sanayicilerin eleştirdiği düzenleme yürürlüğe girdi

Lisanssız üretim tesislerinde üretilerek satışa mevzu edilebilecek gereksinim fazlası elektrik gücüne ait metot ve temeller tespit edildi. 

Buna nazaran, 12 Mayıs 2019’dan sonra yapılan müracaatlar sonucunda irtibat muahedesine davet mektubu almaya hak kazanan lisanssız üretim tesislerinde üretilerek satışa mevzu edilebilecek muhtaçlığının üzerindeki elektrik gücü ölçüsünün hesabında kullanılacak tüketim ölçüsü, ilgili tüketim tesisinin bir evvelki takvim yılında şebekeden çektiği mahsuplaşılmamış toplam elektrik gücü tüketimi olarak temel alınacak.

Bu kapsamda tüketim tesislerinde bir evvelki takvim yılını kapsayacak formda tüketim olmaması halinde tüketim ölçüsü, mevcut aylık tüketimlerinin ortalaması alınarak yıllık bazda hesaplanacak.

İlgili tüketim tesisinin içinde bulunulan yılda şebekeden çektiği mahsuplaşılmamış toplam elektrik gücü tüketiminin belirlenen toplam elektrik gücü tüketimini geçmesi halinde, satışa mevzu edilebilecek muhtaçlık fazlası güç içinde bulunulan yıl bilgileri dikkate alınarak hesaplanacak.

YEKDEM’E BEDELSİZ KATKI OLACAK

Üretimle tüketim tesisinin tıpkı ölçüm noktasında yer aldığı tesislerde mahsuplaşılmamış ham tüketim ölçüsü tesis edilecek tek istikametli üretim sayacı dataları dikkate alınarak belirlenecek.

Hesaplanan tüketim ölçüsü temel alınarak belirlenen satışa mevzu edilebilecek muhtaçlık fazlası gücün üzerinde üretilerek şebekeye verilen güç, vazifeli tedarik şirketi tarafından üretilerek sisteme verilmiş olarak kabul edilecek. Bu güçle ilgili piyasa işletmecisi ve misyonlu tedarik şirketi tarafından rastgele bir ödeme yapılmayarak bu kapsamda sisteme verilen güç YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak dikkate alınacak.

Bu kapsamda YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak dikkate alınan güç ölçüsü için oluşacak sistem kullanım bedeli ilgili şebeke işletmecileri tarafından EPİAŞ’a bildirilecek ve misyonlu tedarik şirketi aracılığıyla ilgili şebeke işletmecisine ödenecek.

Bu heyet kararı şurası gücü 50 kilovat ve altındaki mesken abone kümesi ile ilişkilendirilen üretim tesislerine uygulanmayacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.