ABD’de istihdam beklentilerin üzerinde

Emre ERGÜL

ABD’de istihdam yara­tımı, artan fiyatlara ve borçlanma maliyetle­rindeki keskin artışın ekono­mi üzerindeki baskısına rağ­men geçen ay güçlü kaldı.

Ülkede mayıs ayında tarım dışı istihdam 339 bin ile bek­lentilerin üzerinde arttı. Reu­ters anketine katılan 81 eko­nomist tarım dışı istihdamın mayıs ayında 190 bin yüksel­mesini bekliyorlardı.

Geçen ay 253 bin olarak açıklanan veri 294 bin sevi­yesine revize edildi. İş gücü­ne katılım mayıs ayında yüz­de 62.6 seviyesinde değişiklik göstermedi.

İngiliz BBC Televizyonu, ekonomistlerin duruma şa­şırdığını belirterek şu yoru­mu yaptı: “Şaşırtan işe alım serisi beklenenden çok da­ha fazlaydı. Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) artan fiyatları dizginlemeye çalış­mak için faiz oranlarını yük­selttiği için işe alımların ya­vaşlamasını bekliyorlar.”

ABD Çalışma Bakanlığı, mayıs ayı işsizlik oranının yüzde 3.7 seviyesine yüksel­diğini açıkladı. Geçtiğimiz ay işsizlik oranı yüzde 3.4 olarak açıklanmıştı. Reuters anke­tine katılan ekonomistler iş­sizlik oranının yüzde 3.5 sevi­yesine yükseleceğini tahmin ediyorlardı.

ABD’de ortalama saatlik üc­retler mayıs ayında yüzde 0.3 seviyesine geriledi. Beklenti­ler saatlik ücretlerin yüzde 0.3 artacağı yönündeydi. Ortala­ma saatlik ücretlerdeki yıllık artış önceki ayki yüzde 4.4 se­viyesinden yüzde 4.3 seviyesi­ne geriledi.

Pantheon Makroekono­mi’den Ian Shepherdson, “Bu, bir süredir en garip istihdam raporu” derken; bazı analist­ler, mayıs ayında hastaneler, restoranlar, barlar ve inşaat firmalarının işçi eklemesiyle yaygın istihdam artışlarının, Fed’in faiz oranlarını daha fazla yükseltmek zorunda ka­lacağının bir işareti olduğunu söylediler.

Principal Asset Manage­ment’ın baş küresel stratejisti Seema Shah, mayıs ayındaki “patlayan” istihdam rakamla­rının “Fed’in işinin henüz bit­mediğini” gösterdiğini söyledi ve ekledi: “Şimdi kilit soru şu: Temmuza kadar bekleyebilir­ler mi yoksa bu canavar maaş bordrosu sayısı başka bir aci­liyet patlamasını tetikler mi? Belki de işsizlik oranının art­ması ve ortalama saatlik ka­zanç büyümesinin yavaşlama­sı ile birlikte rapor ayrıntıla­rı, kararı temmuza kaydırıyor. Ancak genel olarak, bu yavaş­layan bir işgücü piyasası de­ğil – ve eğer yavaşlamıyorsa da enflasyon da yüzde 2’ye düş­müyor demektir.”

BBC’ye Fed faiz oranlarını yükseltmeye devam ederse, bu, ”ipotek veya diğer krediler arayan hane halkı ve işletme­ler için daha yüksek borçlan­ma maliyetlerine yol açacak.” Yani, beklenti, ekonominin soğuyup fiyatları yukarı çe­ken baskıların hafifletmesi üzerine…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir